THE PURPOSE

THE PURPOSE

Värderingsdriven kommunikation

Fler och fler blir medvetna om att planetens välmående hänger ihop med mänsklighetens välmående. Vi är alla en del av helheten och allt vi gör påverkar oss själva, våra medmänniskor och planeten. hur trovärdiga, Hur tydliga och transparenta vi är i dessa frågor kommer att vara en av de viktigaste faktorerna för om varumärken lyckas eller inte
Vi ser att PR kommer att få en mycket större roll i alla varumärkens utveckling i hur och vad man kommunicerar. Att våga ta ställning i viktiga frågor blir avgörande. Idag finns ett fastställt ramverk, Globala Målen 2030, att förhålla sig till. Ett slags ”Världens affärsplan” för riktning och fokus. Och världens konsumenter förväntar sig att du som varumärke gör allt som står i din makt för bidra till en utveckling mot cirkulär ekonomi så fort som möjligt.

GLOBALA 2030 MÅLEN

Världens affärsplan

2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030, en universell agenda som inrymmer de 17 övergripande Globala målen för hållbar utveckling. I begreppet hållbar utveckling integreras de tre dimensionerna av hållbarhet: social, ekonomisk och miljömässig – och ambitionen är hög. Med de 17 övergripnade målen har världens ledare förbundit sig till att till år 2030 avskaffa extrem fattigdom, att minska ojämlikheter och orättvisor i världen, att främja fred och rättvisa och att lösa klimatkrisen.
För att nå Globala målen krävs ekonomisk tillväxt som samtidigt värnar social och miljömässig hållbarhet. Ansvaret som ligger på näringslivet handlar i grunden om att driva företag på ett ansvarsfullt och hållbart sätt som tar hänsyn till sociala, miljömässiga och ekonomiska faktorer i företagets verksamhet i alla led.
mobile-logo@2x_black
”Let Us Tell Your Story…”

Visuell Norden – Ett PR & Contentbolag för den nya tidens kommunikation